Rozcestník

VLKOV
OFICIÁLNÍ STRÁNKY

Jazyky

Čeština

Vyhlášky, předpisy, nařízení

Obecně závazná vyhláška obce Vlkov k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně

Obecně závazná vyhláška obce Vlkov č. 1/2021 o místním poplatku

Obecně závazná vyhláška obce Vlkov č. 2./2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška 1/2016 o stanovění školského obvodu - mateřské školy

Obecně závazná vyhláška 1/2016 o stanovění školského obvodu - základní školy

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vlkov

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 O místních poplatcích

Kontakt

Vlkov 36, 
391 81 Veselí nad Lužnicí

Email: ouvlkov@seznam.cz
Telefon: 723008912

Úřední hodiny

  Pondělí 18:00 - 19:00

foto