Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Starosta

Lukáš Kukačka

Místostarosta Jiří Sláma
Finanční výbor Jan Sedláček
Kontrolní výbor Michal Sláma
Výbor výstavby a životního porstředí Tomáš Sedloň
Výbor kultury a soc. oblasti Václav Deutsch
Dopravní výbor Jana Srouhová
zpět
ZPĚT